حسین رحیمیان با سابقه‌ی بیش از ۱۰ سال فعالیت در بازار سرمایه، مدیر شعبه‌ی اصفهان کارگزاری دانایان است. او لیسانس حسابداری دارد و بر تحلیل بنیادی، تکنیکال و تابلوخوانی مسلط است. آقای رحیمیان مدرک معامله‌گری برخط گروهی دارند و نماینده‌ی شرکت سبد‌گردان نیز هستند.

مهارت‌ها

تابلوخوانی
تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال